Események
Események
Néha rosszcsont vagyok

Foglalkozás óvodásoknak az Apáczai Csere János ÁMK Könyvtárában

A foglalkozáson zene hallgatása után megbeszéltük, miért jó rendben tartott szobában lakni, miért fontos, hogy rendet tartsunk a szobánkban. Majd játékos hibakeresést játszottunk: a képeken mindenféle furcsaság van, amit a gyerekeknek meg kell találniuk. Az óvó néni segítségével két csoportban, két képnél dolgoztak a gyerekek. Ezután képek segítségével megbeszéltük, hogy mit illik csinálni, ha tüsszentünk, mit csinálunk lefekvés vagy evés előtt, hova kerül a szemét. Kormos István: Vackor című meséjének segítségével megbeszéltük, hogyan kell az oviban viselkedni a csoporttársainkkal. Végül kivetítőn megnéztünk egy mesét. A gyerekek nagyon élvezték a mozgalmas, érdekes foglalkozást. A Csillagközi Óvodából vett részt az 1-es csoport 20 fővel 2012. február 27-én.

Ambrus Adrienn  
könyvtáros      

 
Andrássy-napok – 2012. március 8-14.

A letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola évek óta minden márciusban megrendezi az Andrássy- napok rendezvénysorozatot.

A programok között vándorkiállítás, helytörténeti vetélkedő és feladatmegoldó verseny szerepelt.


Vándorkiállítás

Az Andrássy- napok keretében 6. alakalommal került sor a Letenye és Környéke Iskolaszövetség szervezésében a Vándorkiállításra. A szervezet művészeti munkaközössége minden évben híres személyiség jeles évfordulójához kapcsolja a képzőművészeti pályázat témakörét.
Az idén Gazdag Erzsi író, költő két művét illusztrálhatták a gyerekek. Óvodások és alsó tagozatosok A juhász és a tündér című meséhez, míg a felső tagozatosok a Szűkesztendő – Bőesztendő című vershez készítettek alkotásokat.
A Vándorkiállítás ünnepélyes megnyitására március 12-én került sor, ahol a díjazott tanulók értékes jutalmakat vehettek át.
Az iskolaszövetség intézményeiben 2-2 hétig lesz megtekinthető a kiállítás.
A „vándorút” a Városi Könyvtárban fejeződik be, ahol szintén láthatóak lesznek az ifjú tehetségek színvonalas alkotásai.

Jutalmazottak

1-2. évfolyam: Bányai Emma 1. o. Letenye
  Varga Emma 1. o. Letenye
  Mód Ábrahám 2. o. Bázakerettye
3-4. évfolyam: Cselényi Anna 3. o. Letenye
  Somogyi Viktória 3. o. Letenye
  Bohus Rebeka 3. o. Tótszerdahely
  Palkó Csilla 4. o. Becsehely
5-6. évfolyam: Szlavinics Mátyás 5. o. Borsfa
  Kutasi Fanni 5. o. Tótszerdahely
  Komárovics Zsófia 6. o. Becsehely
7-8. évfolyam: Budai Krisztina 8.o. Becsehely
  Kálmán Cintia 7.o. Letenye
  Bali Dorottya 8.o. Borsfa
Óvoda: Ernszt Vivien Letenye
  Simonics Iringó Letenye


Helytörténeti vetélkedő

A Helytörténeti vetélkedőn a 3., 4. és 5. osztályos tanulók vettek részt, akik nagy izgalommal készültek a versenyre.
Már az előzetes feladatok témája is felcsigázta a gyerekek érdeklődését.
Népviseletben, régi eszközök, tárgyak felhasználásával kellett előadni egy-egy ünnephez kapcsolódó népszokást. Volt locsolkodás, kukoricafosztás, lucázás, melyet dallal és tánccal is kísértek. Ráadásképpen hagyományos zalai ételek kóstoltatásával színesítették a bemutatót.

Az osztályokat képviselő ötfős csapatok előzetes kutatómunka és felkészülés alapján adtak számot tudásukról. A feladatok között szerepelt: totó, keresztrejtvény, képösszerakó, helyismerettel kapcsolatos munka és hagymanaptár készítés.

A vetélkedő legfőbb célja az volt, hogy a gyerekek minél többet megtudjanak dédszüleik, nagyszüleik életéről, megismerjék a város kulturális örökségét, az itt élt emberek munkáját.
A résztvevő hat csapat nagyon kitett magáért. Az adott válaszok is bizonyították, hogy felkészülésük alapos és mindenre kiterjedő volt.

Az izgalmas és nagyon érdekes megmérettetésen a következő lett az eredmény:

I. helyezett: 3.a osztály
II. helyezett: 5.a osztály
II. helyezett: 4.a osztály
III. helyezett: 3.b osztály


Feladatmegoldó verseny

Március közepén nemzeti ünnepünkre és iskolánk névadójára is emlékezünk.
A felső tagozatos osztályok projekt feladatokat kaptak. Indulót írtak iskolánkról és névadónkról, illetve tablót készítettek településünk népi építészeti emlékeiről.
Az összesített eredményben I. helyezett lett a 6. a osztály, őket követte a 8. a és a 7. a osztályok.


Az Andrássy-napok projekt az egész iskolát mozgósította. A tantárgyakhoz kapcsolódóan a tanítási órán is foglalkoztak a témával, a könyvtárban készültek a vetélkedőre, méltó emlékezést adva ezzel az iskola névadójának Andrássy Gyulának, a kiegyezés utáni első magyar kormány miniszterelnökének.

  
  

Varga Ferencné
könyvtáros  

 
Farsang a könyvtárban

Február 12-én megtartottuk már hagyománnyá vált farsangi könyvtári foglalkozásunkat a murakeresztúri könyvtárban.

Mint a cím is mutatja, a foglakozás a farsangról, a farsangi ünnepkörről és a hagyományokról szólt. Kézműveskedés közben a farsangi szokásokról beszélgettünk. Színes papírból farsangi dekorációt készítettünk a bálra. De otthonra is készültek ablakdíszek és tréfás bohócfejek.

A délután gyorsan elszaladt és mindenki nagyon jól érezte magát a foglakozáson.

Spirk Erzsébet
könyvtáros  

 
Tanulásfejlesztés a Vajda János Gimnáziumban
 • A projekt: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0025 „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában”
 • A program: Tanulásfejlesztő tréning 
  Egy kineziológus segítségével a könyvtári programon résztvevő diákok a hatékony tanulás módszereivel ismerkednek meg.
 • A program célja: A koncentrált tanulás állapotának elérését segítő mozgássorozatok elsajátítása
 • A program résztvevői: A Vajda János Gimnázium diákjai
  életkoruk: ~15 év
  számuk: 34 fő
 • A program időpontja: 2012. február 2. 15.00 -16.30

Nagy érdeklődés mellett tartottunk tanulásfejlesztő tréninget 2012. február 2-án délután a Vajda János Gimnázium könyvtárában.
Tréning-vezetőnk, Kreilné Szabó Melinda kineziológus megismertette diákjainkkal azokat a módszereket, amelyek segítségével erősebben és felkészültebben állhatnak életük egyik nagy eseménye, az érettségi elé.
Megtudtuk tőle, hogy tanulási problémái szinte mindenkinek vannak. Vannak azonban olyan gyakorlatok, amelyeket rendszeresen ismételve jelentős változást eredményeznek a tanulási és egyéb képességekben. Különösen fontos ez akkor, amikor az érettségi előtt álló diákok mindennapjai egyre inkább a tanulásról szólnak. A tanulás pedig fárasztó, komoly erőfeszítést igénylő tevékenység, aminek a fenntartásához sokszor minden akaraterőnk is kevésnek bizonyul.
A legtöbb ember esetében az agy jobb oldali része felelős a kreatívabb, művészi funkciókért, a bal pedig a logikusabb, elemző funkciókért. A két féltekét egy szövettömeg köti össze, amely átkapcsoló állomásként működik – „hatalmas agyközi kábelrendszer”. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a domináns oldal használatával dolgozzuk fel az információt. Ugyanakkor a tanulási és gondolkodási folyamatok akkor hatékonyabbak, amikor mindkét féltekét bevonjuk ebbe.
 

  

A két agyfélteke összehangolását segítik a gyakorlatok, melyek hatására jelentősen javul az ember figyelme, szem-kéz koordinációja, tanulási képessége, szervezettsége, írása, önértékelése.

A gyakorlatokról elmondható hogy:

 • Minimális erőfeszítéssel, maximális eredményt érhetünk el
 • Naponta elég csak 2 gyakorlatot használni
 • Nincs szükség speciális felszerelésre vagy tudásra
 • Pár perc alatt elvégezhetők
 • Csoportosan is végezhetők

A könyvtárunkban lezajlott tanulásfejlesztő tréning azért is válhat nagy hasznára diákjainknak, hiszen a fent említett technikák megismerésével és alkalmazásával néhány perc leforgása alatt jelentős mértékben javíthatják koncentrációképességüket, közérzetüket. Ez által saját dolgukat könnyíthetik meg, nem csak az érettségire való felkészüléskor, hanem tulajdonképpen bármilyen stresszhelyzetben, amikor teljesíteniük kell. Külön öröm már csak emiatt is, hogy a tanulásfejlesztő tréning ekkora érdeklődésre tartott számot, hiszen a Vajda János Gimnázium (így könyvtárunk is) mindig fontosnak tartotta, hogy a diákok a nálunk töltött évek alatt ne csak a „száraz” tananyagot sajátítsák el, hanem képesek legyenek önállóan feldolgozni azt. A tréning során megismert módszerek pedig nagy segítséget nyújtanak ebben, hiszen az élet bármely területén felhasználhatók, ezzel nagyban hozzájárulva a minél sikeresebb boldoguláshoz…

Tóthné Villányi Márta
könyvtáros     

 
Könyvtárhasználati foglalkozás Gelsén

Időpont: 2012. január 6.
Résztvevők: a helyi általános iskola második osztályos diákjai délutáni foglalkozás keretében

A könyvek világában még kevésbé jártas gyermekcsoport számára döntő fontosságú lehet az iskolai könyvtár megismerése, az ehhez kapcsolódó készségek-képességek megalapozása.
Az érdeklődő kisdiákok megismerkedtek a könyvtárral és az iskolai könyvtár szolgáltatásaival. A tanulókkal igyekeztünk megismertetni a könyvtári élet legfontosabb szabályait is.
Mit és hol találunk? Tájékozódás a könyvtárban. A tájékoztató táblák, feliratok böngészése, felismerése.
 

Könyvkeresés a szabadpolcokon: a gyermekek által szabadon választott témában egy érdekes könyv vagy folyóirat megkeresése segítséggel vagy önállóan és helyben történő olvasgatása. A gyermekek egyéni könyvválasztása segíthet a könyvek és az olvasás megszerettetésében, a felfedezés, válogatás, ítéletalkotás fejlesztésében.

Jakabfiné Bársony Judit
könyvtáros       

 
Könyvtári foglalkozások Zalakaroson

November hónapban két foglalkozást szerveztünk egy kicsit kapcsolódva a Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvényeihez. November 18-án 27 negyedik osztályos tanuló érekezett hozzánk, hogy Lázár Ervin születésének 75., halálának 5. évfordulójára, Csukás István 75. születésnapjára emlékezve ismerkedjenek az írók munkásságával, életével és legfőképpen azokkal a műveikkel, melyeket könyvtárunkból is kikölcsönözhetnek. A könyvbemutatókat érdekes vetítések színesítették. Az “internet segítségével” Rudolf Péter olvasta fel Lázár Ervin: Fába szorult hernyó című meséjét. A foglalkozás végén pedig Csukás István meséje alapján készített Süsü, a sárkány című bábjátékból “csemegézhetett” a hallgatóság.

 

November 23-án kézműves foglalkozásra hívtuk meg az alsó tagozatosokat. Papírból készítettünk velük mesékhez szereplőket, síkbábokat. Míg a fürge ujjak szorgoskodtak, addig népmeséket hallgathattak a gyerekek. Elkészültek a legnépszerűbb meseszereplők, s 41 kisgyerek több bábbal indult haza, hogy este saját meséik elbábozásával lepjék meg szeretteiket.

 

Horváthné Nagy Elvira
könyvtáros      

 
Ismerkedés a Google keresővel, bibliográfia készítés az Apáczai ÁMK Könyvtárában

2011. december 9-én 18 fő 12. évfolyamos gimnáziumi tanuló vett részt a foglalkozáson. A foglalkozás két tanórán zajlott, csoportbontásban. A csoport egyik fele a foglalkozás során megismerkedett a bibliográfiákkal. Feladatként nekik is készíteni kellett egyet. Mindenki kapott egy kis csomagot, ami tartalmaz egy magyar szerzős könyvet, egy külföldi szerzős könyvet, egy antológiát és egy folyóirat cikket. Ezekből kellett készíteniük egy kis bibliográfiát. Közben a másik a számítógépeknél a Google internetes keresővel ismerkedett meg kicsit mélyebben. Megnéztük, mire használhatók a Boole operátorok, miért jó az „” alkalmazása a keresésnél. Ezek után Google parancsokkal ismerkedtünk, melyek segítségével azonnal választ kapunk pl. arra, hogy mennyi idő van Hong Kongban, vagy milyen az időjárás New Yorkban. Kipróbáltuk a mértékegység váltásokat, és a képkeresőt is. Az óra utolsó 10 percében mindenkinek 3 feladatra kellett válaszolnia a foglalkozáson kipróbált keresések segítségével. A foglalkozás célja, hogy megtanítsuk a diákokat arra, mi mindenre használható egy internetes kereső, és mennyi lehetőség rejlik benne.

Ambrus Adrienn
könyvtáros   

 
Az Andrássy Gyula Általános Iskola Könyvtára az egészség szolgálatában

2011. november 28 - december 2.

Iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy november végén egészséghét keretében népszerűsítjük az egészséges életmódot, köztük a helyes táplálkozást. A programba a könyvtár is bekapcsolódott.
Az intézményünk konyháján pogácsa készült, helyi pékségtől kóstolót kaptunk az általuk készített termékekből. A védőnő bevonásával vércukormérés is szerepelt a programban, vérnyomásmérés, súly- és magasságmérést is végeztünk. Az iskola nyugdíjas pedagógusai is segítettek a lebonyolításban.
A könyvtárban a felsősök filmet néztek a tinédzserkor veszélyeiről. Az ötödik osztályosok totót töltöttek, könyvekből gyűjtöttek információkat a témával kapcsolatosan.
Az iskola minden tanulóját megmozgató rendezvény sikeres volt.

Varga Ferencné
könyvtáros  

 
A gelsei Petőfi Sándor Emlékkönyvtár rendezvényei

Ringató foglalkozás

Időpont: 2011. május 4. 10 óra

Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel!

A foglalkozással a szülőket, anyukákat, kismamákat, nagymamákat és az óvódás kort még el nem ért gyermekeket szólítottuk meg. A program célja hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal. A közös játékot babák és mamák nagyon évezték, gyorsan elrepült ez a délelőtti egy óra.

 

Édesanyák köszöntése

Időpont: 2011. május 6. 10 óra

Bensőséges hangulatú anyák napi ünnepséget szervezetük intézményünkben. Erre a délelőttre azokat az anyukákat hívtuk meg, akiknek kisgyermeke van, s még nem jár még óvodába. „Ünnep van ma, valóban ünnep, s mi köszönteni jöttünk! Készültünk ám szívvel-lélekkel, s ünneplő ruhába bújtunk nagy szeretettel.” – hangzott el a helyi általános iskola diákjainak műsorában, mellyel a jelenlévő édesanyákat köszöntöttük.


Könyvtárhasználati foglalkozás

Időpont: 2011. június 2.

A délutáni napközis foglalkozás során a kisdiákok megismerték a mesekönyveket, az állat- és növényvilágról valamint a tudományokról szóló kiadványokat. Az iskolai könyvtár egyik legfontosabb feladata az olvasás, könyvkölcsönzés és könyvtárhasználat megszerettetése kisiskolás korban. A nyári szünetben se feledkezzünk meg a könyvtárról, hiszen a nyári melegben igazi felüdülést jelenthet egy izgalmas olvasmány a hűvös szobában.


Könyvtárhasználati foglalkozás

Időpont: 2011. június 7.

A könyvek világával való további ismerkedés erősítése, a könyvek értékelésének, szeretetének elmélyítése érdekében. Sajnos sok tanulónak otthon erre nem adódik lehetőség. Keresés a szabad polcokon adott témában (pl. növények, állatok), segítséggel és önállóan. Anyaggyűjtés a könyvekből és anyaggyűjtés az interneten egy adott témában. A könyvtári viselkedés illemtana, a könyvekkel való bánásmód.

Jakabfiné Bársony Judit
könyvtáros        

 
Projektzáró konferencia


 

 
« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

6 / 14 oldal

Nyitva tartás

 Hétfő  1300-1600 
 Kedd  1300-1600 
 Szerda  1300-1600 
 Csütörtök  -
 Péntek  1000-1300 


Zalaegerszeg, Deák F. tér 6.
(Deák Ferenc Megyei Könyvtár - emelet)

Telefon: +3630/848-7708

 

Folyóirat katalógus (ZMÖPI)

Hasznos helyek az információkereséshez